Artikelindex

De projecten worden onderscheiden in

 • Humanitaire projecten die een continue karakter hebben en
 • Investeringsprojecten die een blijvende impact hebben.
  Deze laatste worden onderscheiden in gerealiseerde projecten en nieuwe projecten.

3.1 De Humanitaire projecten zijn:

 • De ondersteuning van de leerlingen van de middelbare Chifiraschool met schoolgeld, lesmateriaal, communicatiemiddelen, vervoer en drinkwatervoorziening;
  In Malawi is het lager onderwijs gratis. Zonder verdere opleiding komen de jongeren meestal in de landbouw of visserij terecht. Met voortgezet onderwijs (In Kande aan de meest betaalbare Chifira-school) wordt hun kans op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. In de voor Malawi belangrijke toeristenindustrie is bijvoorbeeld grote behoefte aan Engels sprekende inwoners. Ook zijn er meer mogelijkheden bij bedrijven en bijvoorbeeld in de accountancy en de opleiding tot leraar of lerares.

  Het middelbaar onderwijs is echter kostbaar. Het lesgeld, het lesmateriaal, het overblijven en kost en inwoning moeten door de leerlingen of hun ouders zelf betaald worden. Velen zijn daar niet toe in staat. Daarom is het bijstaan met schoolgeld, schoolmateriaal en communicatiemiddelen een speerpunt in het beleid van de CBO.

  Ook wordt door (onder andere schoolgaande) meisjes veel tijd verloren door de zorg voor drinkwater. Er zijn lange wachttijden bij de voorziening van het dorp. Het zoete water van het grote meer is niet zuiver genoeg voor consumptie.

  Bij de school is echter op 60 meter diepte een “borehole” dat in drinkbaar water voorziet.. Het beleid is door onderhoud dit in goede staat te houden.

 • Het verbeteren van een timmermanswerkplaats waar meubels, deuren, ramen, bedden, enz. gemaakt worden voor scholen en instellingen en waar jongeren onder begeleiding het vak kunnen leren van timmerman en meubelmaker;

  Er zijn voorbeelden van jongens die met succes al voor zelfzelf zijn begonnen. Deze activiteit bedruipt zichzelf, maar er is behoefte aan gereedschap, e.d..

 • De bevordering van de mobiliteit van de inwoners door het inzamelen en verspreiden van gsm’s en tablets en het zorgen voor vervoer. GSM’s zijn ook wenselijk om sneller hulp te kunnen verlenen in noodgevallen;

 • De hulp door transport naar medische hulpdiensten;

3.2. De Gerealiseerde projecten zijn:

 2022 11 01 1 De lodge voor een toeristenresort in 2008;
 2022 11 01 2 De werkplaats in 2008;
  De actie How to help our community to communicate;
Hiervoor werden in 2021 door de Stichting 1000 bruikbare mobieltjes en iPads en laptops ingezameld, die in Malawi gebruiksklaar werden gemaakt en uitgedeeld.
 2022 11 01 4 Een waterpomp in 2021;
 2022 11 01 5 Een kantoor voor de CBO-organisatie in 2022; 
 2022 11 01 6 Een internetgebouw in 2022;
 2022 11 01 7 De aanschaf van een minibus in 2022;


3.3. De Nieuwe projecten zijn

De realisatie van de nieuwe projecten wordt in sterke mate bepaald door de beschikbaarheid van financiële middelen. Beoogd wordt:

Realisatie van een Jeugdhonk.

Het district Mbamba kampt met een aantal ernstige problemen voor de dorpsjeugd:

 • Veel moeders werken ’s-morgens op hun stukje langbouwgrond. Peuters en kleuters worden dan vaak aan hun lot overgelaten. Zij dwalen door het dorp of moeten hun ouders helpen met het werk op het land en andere werkzaamheden. Zij krijgen geen gelegenheid om te spelen, laat staan pre-school ervaring op te doen. Zij krijgen niet iedere dag een goede maaltijd.
 • Kindermisbruik -vooral van meisjes – komt vaak voor.

De Social Wellfare Officer – Robert Chamanyikwa streeft naar de oplossing door een kinderdagverblijf annex buurthuis. Dit zou een lokaal en een aparte ruimte voor slachtofferhulp moeten omvatten.

De CBO (m.n. het echtpaar Kozel / Zwiggelaar) is in gesprek met de plaatselijke lagere school over de aanbouw van het jeugdhonk. In de werkplaats kan het nodige meubilair e.d. worden gemaakt.

In de ochtend moet het jeugdhuis fungeren als kinderdagverblijf en kunnen de kleintjes er worden opgevangen en een maaltijd krijgen.

In de middag is het een buurthuis; een veilige plek waar de oudere jongeren elkaar ontmoeten, spelletjes doen, met elkaar praten, e.d..

In de aparte ruimte kan Robert met mentors de kinderslachtoffers ontmoeten en met hen praten.

Het doel is ongeveer 50 á 60 kleintjes met 2 onderwijzers en een kok te sponsoren.

Zonnepanelen

De stroomvoorziening in Malawi is slecht.

Door de overstroming in begin 2022 is het probleem verergerd. Voor de MBO zou de ontvangst van een transformator een verbetering zijn. Het district Kande staat boven aan de lijst voor levering door de overheid. Maar steeds krijgt een andere gegadigde – door corruptie – voorrang.
Een fundamentele oplossing is de investering in zonnepanelen, inverters en accu’s. Dit is nodig voor:

 • de dorpsgenoten

 • het internetgebouw

 • de lodge die na corona de winst moet leveren voor de bekostiging van de humanitaire projecten.