Artikelindex

5.1. Sterkten

 • Het stichtingsbestuur beschikt over grote financiële deskundigheid en een uitgebreid netwerk;

 • Fabiënne Kozel en Hans Zwiggelaar hebben uitstekende contacten op alle niveaus in het district Kande en een grote compassie met de bevolking doordat zij er al sinds 2008 actief zijn;

 • De onderlinge verbindingslijnen zijn kort en er is frequent contact;

 • De organisatie is goed geregeld met een ANBI-Stichting in Nederland en een CBO in Malawi;

 • De kosten van de organisatie zijn bijzonder laag: er blijft niets aan de strijkstok hangen. De bestuurders krijgen geen enkele vergoeding;

 • Hans Zwiggelaar heeft een grote bouwervaring.

5.2. Zwakten

 • Er is een grote afhankelijkheid van toerisme;

 • De infrastructuur en m.n. de stroomvoorziening in Malawi zijn slecht;

 • Transport is tijdrovend: internationaal, nationaal en lokaal;

 • De Stichting heeft (nog) geen CBF-erkende goede-doelenstatus;

 • De leeftijd van de stichting bestuurders is hoog.

5.3. Kansen

Er kan goed gebruik worden gemaakt van:

 • De ANBI-status;

 • Het lidmaatschap van Partin;

 • Het grote aantal goede-doelenorganisaties.

5.4. Bedreigingen

 • Consequenties van klimaatwijziging, zoals droogte en overstromingen;

 • Pandemieën, zoals Corona en Cholera;

 • Sterke inflatie.