Artikelindex

6.1 Fondsenwerving

De eerste middelen werden verworven dankzij diverse succesvolle acties. Gezien de grootte van de benodigde bedragen is besloten primair goede-doelenorganisaties te benaderen.

Dit heeft reeds geleid tot sponsoring door:

  • Wilde Ganzen Klein;

  • de Haëlla Stichting;

  • De Bo Stichting (2x);

  • 2 stichtingen die anoniem wensen te blijven.

Daarnaast zijn een aantal notariskantoren bereid de Stichting onder de aandacht van cliënten te brengen door middel van een flyer.

6.2. Kosten van humanitaire projecten

In 2023 worden de kosten van de humanitaire projecten begroot op € 8.900.
De verwachting is dat er in 2023 geen onderhoud voor de school nodig is.

 Begroting 2023  Aantal  per stuk  totaal
Schoolgeld 50  56  2800
Schoolmateriaal  50  12  600
Examengeld  25  32  800
Onderhoud school*     0
Medicatie          1200
Transport          3500
Totaal       8900

* banken,bedden,watervoorziening

In 2024 zouden de humanitaire projecten -tegen constante prijzen- circa € 10.000 kosten door de verwachte onderhoudskosten van ruim € 1.000.
Als de projecten Jeugdhonk en Zonnepanelen zouden worden gerealiseerd leidt dit tot een stijging met € 4.000 voor het jeugdhonk en een daling van € 1.000 door lagere stroomkosten. Het totaal zou daardoor in 2024 en volgende jaren uitkomen op € 13.000.

6.3. Investeringsbedragen

Voor het jeugdhonk is circa € 11.000 nodig Voor de zonnepanelen € 19.000.
Totaal dus € 30.000 op basis van huidige prijzen.

6.4. Ontvangsten

Begin 2023 wordt het banksaldo geschat op circa € 8.000. Jaarlijks wordt € 2.400 van 2 particulieren ontvangen die elk € 2.400 schenken.
In 2023 is dan € 10.400 beschikbaar.

In 2024 zou er € 2.400 ontvangen worden.

In 2025 en volgende jaren zou dit weer tot € 10.400 kunnen stijgen indien dan de Corona-epidemie over is en de toeristen weer naar de lodge komen. Uit de exploitatie kan zo’n € 8.000 winst beschikbaar komen.

6.5. Samenvatting

Het samenvattend overzicht ziet er als volgt uit:

Financiële projectie tegen constante prijzen
  2023  2024  volgende
jaren
Humanitaire projecten 8.900  13.000  13.000
Nieuwe projecten  30.000  p.m. p.m.
Totale uitgaven  38.900 13.000  13.000
Dekking 10.400  2.400 10.400
Nog te financieren 27.500 15.400  2.600

 

6.6. Aan te trekken middelen

Op basis van de gemaakte veronderstellingen moet er worden aangetrokken:

  • in 2023 € 27.500
  • in 2024 € 15.400
  • in 2025 en volgende jaren € 2.600 .

Het beleid is dit door meer particuliere schenkingen en sponsoring voor goede-doelenorganisaties te bereiken.