Artikelindex

7.1. Verantwoording

  • Fabiënne Kozel stuurt zeer frequent informatie en foto’s over de ontwikkelingen in het district Kande aan de Stichting;

  • Van de ontwikkelingen worden de sponsors, potentiële sponsors en andere geïnteresseerden door nieuwsbrieven op de hoogte gehouden;

  • Deze nieuwsbrieven worden op de website  stichtingondersteuningpositieveacties gepubliceerd;

  • Eventuele vragen worden snel beantwoord;

  • Van nieuwe projecten worden de sponsors over de gang van zaken en de voltooiing geïnformeerd;

  • Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in het financiële jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.

Er wordt gestreefd naar een CBF Erkenning (een keurmerk voor goede doelen) in het komende jaar voor de Stichting waarmee deze zich kan conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector zijn vastgesteld.

7.2. Samenwerkingen

De Stichting is aangesloten bij de branchevereniging voor het Particuliere Initiatief in Ontwikkelingssamenwerking Partin.

Voor de humanitaire projecten in Malawi wordt onder andere samengewerkt met de Chifara school, de Social Wellfare Officer Robert Chamanyikwa en twee paters.

7.3. Kernwaarden

De Stichting en de CBO delen de Unesco kernwaarden:

 1. Verantwoordelijkheid  6. Vriendschap
 2. Respect  7. Geduld
 3. Zelfvertrouwen  8. Gerechtigheid
 4. Behulpzaamheid  9. Zelfreflectie
 5. Eerlijkheid 10. Leiderschap